Rajhrad

Rajhrad  je město v okrese Brno- venkov v Jihomoravském kraji. Leží v Dyjsko-svrateckém úvalu na pravém břehu řeky Svartky, asi 12km od centra Brna. Fungují zde dvě základní školy. „Dolní škola“ (1.–3. třída) leží uprostřed ulice Masarykova hned vedle hřbitova, naproti sídlišti Klášterní dvůr. „Horní škola“ (4.–9. ročník) leží na ulici Havlíčkova v klidné čtvrti sídlišť a malých rodinných domů. Zde se nachází mateřská škola. V Rajhradě také funguje Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště Rajhrad.

Okolí a sportovní využití

Velké fotbalové hřiště zvané místními Rafka (podle klubu R.A.F.K. Rajhradský Atleticko-Fotbalový Klub). Součástí RAFK jsou i tenisové kurty. Na hlavní Masarykově ulici stojí sokolovna, kde místní Sokol vede několik oddílů ( tenis, volejbal, šachy a další). V Rajhradě působí také Moravská šermířská skupina Asmodeus, která zde koná každoročně Šermířskou show. Skupina je součástí historicky podloženého Altblau regimentu. V roce 2013 byl obnoven Hasičský sbor Rajhrad, kde rozvíjejí fyzické schopnosti dětí a znalosti z oblasti požární ochrany. Mezi činnost členů HS patří také technická pomoc občanům. V Rajhradě působí i mnoho menších oddílů, a to rybářský oddíl, skautky, rozvíjí se i vodácký oddíl.  Na podzim roku 2014 byl zprovozněn  nový rybník, který vznikl na pozemcích města Rajhradu, v lokalitě mezi zdejší rozlehlou oplocenou Rajhradskou bažantnicí a bývalou Starou pilou přibližně.


Pamětihodnosti

Ve městě existuje fungující mužský klášter tvořící centrum benediktinského opatství Rajhrad a ženský klášter sester Těšitelek, při kterém funguje Dům léčby bolesti sv. Josefa (hospic). V komplexu budov benediktinského kláštera sídlí Státná okresní archiv Brno-venkov a Památník písemnictví na Moravě, který patří pod  Muzeum Brněnska.

Benediktinský klášter Rajhrad s Památníkem písemnictví na Moravě

Benediktinský klášter Rajhrad je konvent benediktinů založený dle tradice v roce 1045, který je od roku 1813 samostatným opatstvím. Celý jeho areál s kostelem svatého Petra a Pavlaje chráněn jako  kulturní památka. Zdejší knihovna se v roce 2005 stala základem nově založeného Památníku písemnictví na Moravě.

 Kostel Povýšení svatého Kříže v Rajhradě

Římskokatolický kostel Povýšení svatého Kříže se nachází v centru města  Rajhrad při hlavní Masarykově ulici v blízkosti Základní školy T. G. Masaryka Rajhrad a Městského úřadu Rajhrad. Jedná se o barokní stavbu, která vznikla přestavbou a částečnou novostavbou na místě původního rajhradského farního kostela. Autorem projektu je z největší pravděpodobností český architekt italského původu Jan Blažej Santini-Aichel. Ačkoliv byl návrh zřejmě vyhotoven již kolem roku 1720, přestavba kostela byla realizována až v letech 1765-1766. Kostel je chráněn jako kulturní památka České republiky a je farním kostelem rajhradské farnosti.

 

 Zdroj informací : https://cs.wikipedia.org/wiki/Rajhrad

MAPA LOKALITY